Verwijzing & Vergoeding

Verwijzing

Bij de huisarts kunt u terecht voor een eerste inschatting en behandeling van psychische problemen. De huisarts en zijn eventuele praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) kunnen een lichte vorm van behandeling inzetten. Uw kind kan ook worden doorverwezen naar de psychologen van ’t Gooi. Dit zal worden gedaan als de inschatting is dat de problemen meer specialistische zorg vragen. Ook een jeugdarts, medisch specialist (bijvoorbeeld een kinderarts) of de gemeente kan doorverwijzen naar een psycholoog van ’t Gooi.

Voor dyslexiezorg loopt de verwijzing via de gemeente, nadat de school het schooldossier samen heeft gesteld. Ouders kunnen hun kind met dit dossier aanmelden bij de gemeente.

 

Basis GGZ, Specialistische GGZ en dyslexiezorg

De indeling in Basis GGZ en Specialistische GGZ, voorheen eerste en tweede lijn, heeft te maken met de ernst van de problematiek en de zwaarte van de zorg die ingezet moet worden. Beide vormen (Basis en Specialistische GGZ) vallen bij de gemeente onder de Ambulante jeugd GGZ en kunnen in de vrijgevestigde praktijk geboden worden. Onderzoek en behandeling maken onderdeel uit van deze vormen van zorg.

De Basis GGZ wordt geboden voor lichte tot matige psychische aandoeningen. Afhankelijk van de zwaarte van de problematiek heeft u recht op tussen de 5 en ongeveer 10 gesprekken.

De Specialistische GGZ is bedoeld voor patiënten met complexe of ernstige en/of langdurige psychische aandoeningen en uitgebreide diagnostiek. Meestal is er sprake van meer dan 10 gesprekken. De tijdsduur van de gehele behandeling kan sterk variëren, van relatief kortdurend tot een jaar of langer.

Dyslexiezorg is bedoeld voor kinderen en jongeren met dyslexie. De vrijgevestigde praktijken die deze zorg bieden zijn gespecialiseerd in de diagnostiek en de behandeling van dyslexie. Bezoek voor meer informatie de websites van deze praktijken.

 

Keuzevrijheid voor zorgbehandelaar

De huisarts of een andere verwijzer zal u mogelijk een van onze psychologen adviseren. U kan bij uw verwijzer ook zelf aangeven welke zorgbehandelaar uw voorkeur heeft en vragen om u naar deze praktijk te verwijzen.

 

Vergoeding

De behandelingen binnen de Basis en Specialistische GGZ van kinderen en jongeren tot 18 jaar, zoals geïndiceerd door de verwijzer, vallen met ingang van 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Sinds 1 januari 2018 valt de Basis GGZ qua vergoeding bij de gemeente onder Ambulante jeugd GGZ 0 en de Specialistische GGZ onder Ambulante jeugd GGZ 2. De gemeenten Blaricum, Gooise Meren (Bussum, Naarden en Muiden), Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren vallen onder regio ’t Gooi. Wanneer een praktijk een contract heeft met deze regio, is er bij een behandeling die binnen de Basis of Specialistische GGZ (respectievelijk Ambulante jeugd GGZ 0 en 2) valt sprake van volledige vergoeding, zonder eigen bijdrage.

Ook de vergoeding van ernstige, enkelvoudige dyslexie is met ingang van 1 januari 2015 overgeheveld naar de gemeente. Wanneer er bij kinderen van 7 t/m 12 jaar sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie, valt het behandeltraject onder de vergoede zorg. Meer informatie is te vinden op de websites van de betreffende praktijken.

 

Gedeeltelijke/geen vergoeding

U hoeft uw keuze niet te beperken tot psychologen die een contract hebben met de gemeente. U kunt ook kiezen voor een ongecontracteerde BIG-geregistreerde psycholoog en de behandeling zelf betalen.
Sommige klachten vallen niet binnen de Basis en Specialistische GGZ of ernstige, enkelvoudige dyslexiezorg, maar zijn toch een bron van zorg. Ook deze klachten kunnen behandeld worden door de psychologen aangesloten bij deze website. In principe betaalt u dan de kosten zelf, zonder tussenkomst van de gemeente. U heeft dan ook geen verwijzing nodig.