Over ons

Waarom kiezen voor een vrijgevestigde behandelaar?

Wij bieden uitstekende psychologische zorg dicht bij huis in de Gooi en Vechtstreek, op het gebied van diagnostiek en behandeling. De vrijgevestigde praktijk is kleinschalig en in uw buurt. De wachttijden zijn relatief kort. Na de intake en het eventuele onderzoek kan de behandeling snel beginnen. De zorg is persoonlijk en op maat gesneden en wordt geboden door één en dezelfde (hoofd)behandelaar. Het zorgaanbod is flexibel en gericht op zowel het kind als op ouders en/of andere betrokkenen om het kind heen. De zorg kan zich ook uitstrekken tot buiten de praktijkruimte, zoals op de ouder-kind centra, kinderdagverblijven en school. Vrijgevestigde psychologen beschikken over zorgnetwerken in uw regio waarbinnen samenwerking mogelijk is met andere hulpverleners, psychiaters, (kinder-)artsen, instanties, scholen etcetera. Ons werk betreft de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en dyslexiezorg. Al onze behandelaren zijn wetenschappelijk opgeleid. Alle behandelaren vallen onder de Wet BIG (de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) hetgeen inhoudt dat bevoegdheid en hoge kwaliteit gewaarborgd zijn. Wij zijn tevens aangesloten bij de door de overheid erkende beroepsverenigingen.

 

De Wet BIG

In Nederland is wettelijk bepaald welke zorgverleners een beschermde titel mogen gebruiken. Dit is vastgelegd in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). De opleidingseisen zijn wettelijk vastgelegd en deze zorgverleners mogen alleen de beroepstitel voeren als zij de vereiste opleiding hebben afgerond én zijn ingeschreven in het BIG-register. Iedereen kan in het BIG-register nakijken of een zorgverlener is ingeschreven en welke titel(s) deze gebruikt. Bij ons aangesloten zijn alleen psychologen met een BIG-registratie: Gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen. Daarnaast zijn enkele psychiaters, eveneens BIG-geregistreerd, bij ons aangesloten. Deze BIG-geregistreerde professionals hebben allemaal als kenmerk dat ze wetenschappelijk zijn opgeleid, daarboven op nog een post-doctorale studie hebben gevolgd en lid zijn van beroepsverenigingen die de leden op kwaliteit toetsen (bijvoorbeeld door visitaties en eisen te  stellen aan nascholing).

 

Kiezen voor welke zorgverlener?

Op de kaart van deze website kunt u zien welke psychologen Basis GGZ bieden, welke praktijken Specialistische en Basis GGZ bieden en waar u dyslexiezorg kunt vinden.